Term dates 2019-20

Autumn term

Monday 16 September 2019 – Saturday 14 December 2019

Half term: Monday 21 October 2019 – Sunday 27 October 2019

Spring term

Monday 6 January 2020 – Friday 3 April 2020

Half term: Monday 17 February 2020 – Sunday 23 February 2020

Summer term

Monday 20 April 2020 – Saturday 18 July 2020

Half term: Monday 25 May 2020 – Sunday 31 May 2020